Třífázové transformátory DRUL - certifikát UL/CSA pro USA a Kanadu

Třífázové síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
Třífázové oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN61558-2-4
Třífázové bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61556-2-6
Třífázové autotransformátory *1) podle VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Industrial control transformers podle UL 5085 / CSA 22.2

Na obrázku je svislé provedení s řadovými svorkami.
UL-file No: E164203

Kategorie XPTQ 2/8
(ne „Contruction only“ nebo „Insulating System“)
*) Přípona –A (DRUL-A) = Autotrafo

Všeobecně:
Transformátory řady DRUL jsou aprobovány speciálně pro severoamerický trh. Mimo to splňují také podmínky EN 61558.
Industrial control transformers podle UL 5085 / CSA 22.2 (Součet všech sekundárních
napětí max. 600V)
Síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN61558-2-1
Oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN61558-2-4
Bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61556-2-6 (Součet všech sekundárních
napětí naprázdno max. 50V)
Autotransformátory *1 přizpůsobené na instalovaný výkon (proud max. 360A na jednu připojovací svorku), aktuální provedení je nutno specifikovat v objednávce.

Zvláštní přednosti řady DRUL:

- Volitelné vstupní napětí 3 x 200V....600V. Výstupní napětí viz tabulka níže.

- Maximálně 4 odbočky, např. +5% v udaném rozsahu napětí na přání.

- Maximálně 4 oddělená vinutí, jejich součet leží v rozmezí napěťového rozsahu, maximální proud 360A.

- Měděné/magnetické stínění mezi vinutími (na přání).

- Bimetalový teplotní spínač na hlídání teploty (na přání).

- Na zvláštní přání u napětí do 50V (napětí naprázdno) neizolovaný vývod kabelovými oky (na přání).

Provedení:
Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům se šroubovým připojením. U proudů přes 50A jsou svorky odolné proti povrchovým proudům montovány na horní úhelník (Pozor: rozměry b a c budou v tomto případě větší). Svorky jsou bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetem ruky podle UVV (BGV A3). (ta 40°C/F)
Zobrazit plný náhled tabulky

Krátké dodací lhůty. Technické změny vyhrazeny.