Tlumivky - základní informace

Tlumivky

Tlumivky představují induktivní a tedy jalovou reaktanci. Energie magnetického pole vytvořená proudem, který prochází cívkou, je podstatně zvětšena použitým železným jádrem o vysoké permeabilitě.

Tlumivky firmy Michael Riedel jsou provedením s feromagnetickým jádrem se vzduchovou mezerou.

Náš sortiment obsahuje jak zvláštní provedení vypočítaných pro speciální aplikace tak i celou řadu standardních provedení:

Jednofázové síťové tlumivky

Řada RENDr

Jmenovité napětí 230 V AC, úbytek napětí 4%

Jednofázové dvojité síťové tlumivky

Řada RDNDr

Jmenovité napětí 400 V AC, úbytek napětí 2 x 2%

Třífázové tlumivky do filtrů

Řada RFDr 7

Jmenovité napětí 3 x 400 V AC, činitel útlumu 7%

Třífázové síťové tlumivky

Řada RNDr

Jmenovité napětí 3 x 400 V AC, úbytek napětí 4%

Síťové tlumivky (Komutační tlumivky)

Síťové tlumivky se používají k omezení proudu a k potlačení zpětného vlivu na síť, případně jako tlumivky komutační.

Proud Ig omezený tlumivkou se vypočítá dle vztahu:

V případě připojení usměrňovačů na střídavou síť, je na stranu sítě nutno zapojit indukčnost, která slouží k omezení komutačních špiček. Jestliže je však usměrňovač napájen přes transformátor, pak jeho indukčnost přejímá omezovací úlohu tlumivky. U přímého připojení usměrňovače k síti přes autotransformátor je pro splnění požadavků normy DIN VDE 0160 díl 2 síťová tlumivka nutností.

Třífázové filtrační tlumivky

Třífázové filtrační tlumivky se používají v kompenzačních obvodech jalového proudu. Tlumivky tvoří spolu s kondenzátory sériový rezonanční obvod a upravují tím poměry v síti. Zapojením kompenzačních obvodů jsou potlačovány vyšší harmonické vznikající při činnosti různých zařízení připojených na síť. Indukčnost tlumivky je volena tak, aby rezonanční frekvence sériového obvodu, tvořeného tlumivkou a kondenzátorem, ležela pod nejnižší harmonickou frekvencí, která se vyskytuje v síti.

Rostoucí počet připojených usměrňovačů a měničů vytváří v síti harmonické frekvence. Provozem šestipulzního můstku usměrňovače vznikají v síti harmonické proudy řádu

pro

které zatěžují síť. Amplitudy harmonických se se zvyšujícím řádem snižují

Činitel útlumu p se stanoví jako poměr induktivní a kapacitní reaktance tlumivky a kondenzátoru použitých ve filtru.

Rezonanční frekvence sériového rezonančního obvodu je dána vztahem

Při volbě rezonanční frekvence a tím i činitele útlumu je třeba brát v úvahu řídicí frekvenci, která se vyskytuje v síti a kompatibilitu, kterou je nutno odsouhlasit s dodavatelem energie.

Pro dimenzování třífázových filtračních tlumivek platí následující vztahy:

Základní zatížení:

tlumivky_3baf89cf při tom

je efektivní kompenzační výkon zapojeného kondenzátoru.

Obsah harmonických v síti

Tepelný proud

Linearita

Při tom indukčnost tvoří minimálně 95% jmenovité hodnoty.