Bezpečnostní trafa pro NV-halogenová lampy
 
zalitý do obalu dle DIN VDE 0551 resp. EN 60742

Řada: LTV 20 - LTV 500

Montážní a obslužný návod

1. Všeobecné
Bezpečnostní transformátor je určen pro provoz halogenových světel v suchých prostorách. Montáž trafa lze provést pouze jako stabilní s vodiči pevně uloženými. Při instalaci bezpeč. trafa je nutno dodržet příslušné předpisy VDE (VDE 0100). Instalaci, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze odborný personál.

2. Řada LTV 20 - 500
Při zapůsobení ochrany (PTC resp. termovypínač) následkem přetížení trafa se postupuje následovně:
- trafo odpojit od sítě
- odstranit příčinu
- po ochlazení je trafo opět schopné provozu
Při výpadku je nutno přístrojové pojistky vyměnit za stejnou hodnotu a charakteristikou "Träge (pomalá)" dle DIN 41662 resp. IEC 127-2/III.

3. Minimální zatížení sekundární strany, výkonové průřezy a délky:
Pro relativně značný pokles napětí se sekundární vedení pokud možno volí co nejkratší. Průřez sekundárního vedení se volí dle tabulky podle typu trafa a délky vedení. Minimální zátěž trafa by neměla být výrazně nižší než hodnoty uvedené v tabulce.

Typ min. zatížení min.průřez (mm2) při délce vedení v m
0,8 1,5 3,0
LTV  20/60 15 W 0,75 1,0 1,0
LTV  30/60 20 W 0,75 1,0 1,0
LTV  40/66 30 W 0,75 1,0 1,0
LTV  50/78 40 W 0,75 1,0 1,0
LTV  60/78 50 W 0,75 1,0 1,5
LTV  80/78 60 W 0,75 1,5 1,5
LTV 105/84 80 W 1,5 2,5 4,0
LTV 120/84 100 W 1,5 2,5 4,0
LTV 150/96 120 W 2,5 2,5 4,0
LTV 200/96 150 W 4,0 4,0 6,0
LTV 250/96 180 W 4,0 4,0 6,0
LTV 300/96 200 W 6,0 6,0 10,0
LTV 400/135 320 W 6,0 6,0 10,0
LTV 500/135 2x210 W 4,0 4,0 6,0

4. Montáž
aby bylo zaručeno dostatečné chlazení trafa, nesmí být vzdálenost k sousedním stěnám 0,5 x B1 a 0,5 x H snížena.
Všeobecně platí, že max. teplota okolí o 40° se nesmí trvale překračovat. Uvedené míry platí pro montáž na zdivo, dřevo, dřevotřísku a pod. Dále je nutno dbát, aby jistící prvky byly přístupné. Poloměry vedení odpovídají směrnicím dle VDE 0100.
Při vestavbě do mezistropu nesmí být trafo umístěno na nebo uvnitř izolačního materiálu. Bezpečnostní trafa se vypínají všemi póly.

5. Dimmer (regulační)
trafa jsou vybaveny regulačními dimmery na primární straně, a tím jsou regulovatelná dle induktivní zátěže dimmeru.

6. POZOR: důležité upozornění!
Paralelní spojení na sekundární straně transformátorů není možné z důvodu zpětnému napětí při vytažení jedné síťové zástrčky. Při požadavku vyššího výkonu je nutná výměna za výkonnější trafo.
Trafa se smí provozovat pouze s pevně uloženými vodiči, nikoliv ve svazku nebo stočenými v balíku. Při poškození primárního vedení nebo obalu trafa je nutno trafo vyměnit za nové (trafo není opravitelné).
Bezpečnostní - transformátory v zalitém provedení
Stavební řada LTV

bezp_obr_1 bezp_obr_2
* Zkoušeno u VDE s CCA - certifikátem, znakem MM, výrobek schváleny EZU Praha


Vstupní napětí: 230 V
Výstupní napětí: 11,5 V
Kmitočet: 50 Hz
Provedení:
bezpečnostní transformátor dle VDE 0551 / EN 60742, zalitý v izolačním obalu, odolný proti zkratům s vestavěnou tepelnou ochranou nebo T-spínačem rovněž PTC nebo přístrojovou pojistkou
20 - 60 VA s tepelnou pojistkou a PTC
80 - 250 VA s tepelnou pojistkou a přístrojovou pojistkou
300 - 500 VA tepelným spínačem a přístrojovou pojistkou neb
20 - 105 VA s LIMITOR-spínačem Y72
PRI: síťové vedení 1,50 m ( 2 x 0,75 mm2 ) s eurozástrčkou
SEK: 2-polové vedení ca. 0,80 m s odpovídajícím průřezem nebo svorkovou přípojkou
Okolní teplota: ta 40
Třída izolace: E
Způsob chránění: IP 20
Obal: bílý ( černý, stříbrný, zlatý ) 50 - 500 VA s žebrováním

VA L L1 B B1 B2 H upevnění kg
LTV   20-L 20 82 73 - 56 44 50 M4 0,66
LTV   30-L 30 82 73 - 56 44 57 M4 0,88
LTV   40-L 40 88 78 - 61 47 62 M4 1,15
LTV   50-L 50 99 90 - 71 57 61 M4 1,35
LTV   60-L 60 99 90 - 71 57 61 M4 1,40
LTV   80-L 80 99 90 75 - 57 75 M4 2,15
LTV 105-L 105 108 98 82 - 60 79 M4 2,20
LTV 120-L 120 108 98 82 - 60 79 M4 2,40
LTV 150-L 150 130 115 92 - 70 86 M6 3,20
LTV 200-L 200 130 115 92 - 70 101 M6 3,80
LTV 250-L 250 130 115 92 - 70 101 M6 3,82
LTV 300-L 300 130 115 92 - 70 101 M6 3,90
LTV 400-L 400 170 155 122 - 70 117 M8 5,90
LTV 500-2L 500 170 155 122 - 70 117 M8 5,90

Stavební řada LTV - sekundární strana s vedením
bezp_obr_3
Stavební řada LTV - sekundární strana se svorkovnicí
bezp_obr_4

VA L L1 B B1 B2 H upevnění kg
LTV   20-K 20 86 73 - 56 44 50 M4 0,66
LTV   30-K 30 86 73 - 56 44 57 M4 0,88
LTV   40-K 40 92 78 - 61 47 62 M4 1,15
LTV   50-K 50 103 90 - 71 57 61 M4 1,35
LTV   60-K 60 103 90 - 71 57 61 M4 1,40
LTV   80-K 80 103 90 75 - 57 75 M4 2,15
LTV 105-K 105 113 98 82 - 60 79 M4 2,20
LTV 120-K 120 113 98 82 - 60 79 M4 2,40
LTV 150-K 150 134 115 92 - 70 86 M6 3,20
LTV 200-K 200 134 115 92 - 70 101 M6 3,80
LTV 250-K 250 134 115 92 - 70 101 M6 3,82
LTV 300-K 300 142 115 92 - 70 101 M6 3,90
LTV 500-2K 500 174 155 122 - 70 117 M8 5,90