Stabilizátory napětí jedno- a třífázové RSKH (podle VDE 0552/69)

Stabilizátory RSKH o výkonech od 1kVA

Stabilizátory napětí firmy Michael Riedel se používají jako předřadné přístroje v sítích s kolísajícím napětím. Na výstupu je pro spotřebiče k dispozici konstantní napětí, které je nezávislé na kolísání sítě.

Provedení

Stabilizátory napětí se skládají z regulačního transformátoru s motorovým pohonem, z přídavného zvyšovacího transformátoru (Booster- transformátor) a elektronického regulátoru. Jakmile regulátor zjistí na výstupu odchylku napětí od žádané hodnoty, aktivuje motor regulačního transformátoru a současně primární vinutí přídavného transformátoru. To ovlivní velikost napětí v sekundárním vinutí a odchylka je vyrovnána kladným nebo záporným přírůstkem k síťovému napětí. Tento proces trvá tak dlouho, dokud výstupní napětí neodpovídá žádané hodnotě napětí.

Regulátor pracuje jako proporcionální zesilovač s PI chováním a je umístěn na zásuvné jednotce, která obsahuje také napájecí zdroj a obvody zpracování skutečné hodnoty pro regulátor. Nastavení žádané hodnoty pro přizpůsobení na dynamické chování regulované soustavy se provádí pomocí vestavěného potenciometru. Motor regulačního transformátoru je bezkontaktně řízen a rychlost přestavení závisí na velikosti odchylky síťového napětí. Při velké odchylce se pohybuje vysokou rychlostí, při malé odchylce je rychlost malá. Dosahována je vysoká přesnost regulace a regulační proces bez překmitů.

Technická data:

Jmenovité vstupní napětí:      všechna typická síťová napětí do 1kV
Kolísání sítě:     např. ± 10%, ± 15%, ± 20%.....
Jmenovitá frekvence sítě:   50/60 Hz nebo 400 Hz
Přesnost regulace:    ± 1%
Typ zatížení:     ohmické, induktivní nebo kapacitní
Účinnost:     98 – 99% podle typu regulátoru
Druh zatížení:    Provoz S1 (100%)
Stupeň krytí:     IP 00

Hlavní oblasti použití

Řídicí systémy strojů:   Zpracování dat
Zkušebny a laboratoře:   Medicínská elektronika
Monitorovací systémy:   Telekomunikační zařízení
Řízení procesů:    Dálková regulace
Zabezpečení letového provozu:  Vytápění

 Vybavení na přání

 Stupeň krytí až max. IP65, tropické provedení, analogové nebo digitální měřicí přístroje, hlavní vypínač a jištění, galvanické oddělení, servisní služba.

 Principiální schéma

 stabil_5b014515

Třífázová síť s regulací v jednotlivých fázích Třífázová síť se společným regulátorem

  stabil_m76313656

Jednofázová síť.