Jednofázové kruhové regulační transformátory – základní informace (podle VDE 0552/69)

Všeobecně

Výroba našich kruhových (toroidních) regulačních (nastavitelných) transformátorů probíhá podle aktuálních norem VDE/EN/IEC. Transformátory jsou dimenzovány pro trvalý provoz a pro chlazení přirozenou konvekcí. Až do jmenovitých proudů 2A jsou používány izolační materiály třídy E, pro vyšší proudy pak třída izolace B.

Připojení a jištění

Síťové napětí nemá překročit údaj na typovém štítku o více než 6%, neboť jinak z důvodu zvýšeného napětí ve vinutí dochází k nadměrnému zahřívání sběrače proudu v kontaktním místě. Kruhové regulační transformátory jsou dimenzovány pro frekvence 50 - 60 Hz a je možno je provozovat až do frekvence 400 Hz. Pro jištění proti přetížení a zkratu doporučujeme použít tavné pojistky nebo jistič zapojené na sekundární straně.

Jištění na primární straně musí být dimenzováno tak, aby nedocházelo k jeho vypadnutí záběrovým proudem při zapnutí. Proudový náraz při zapnutí, podmíněný použitím vysoce kvalitního materiálu jádra o vysoké permeabilitě, se vyskytuje především u nezatížených transformátorů, pokud se zapnutí uskuteční pří průchodu napětí nulou. U sítí s nízkou impedancí může proud při zapnutí v příslušné půlperiodě (při 50 Hz je to 10 msec) dosahovat až 20-ti násobku jmenovitého proudu. Tento záběrový proud sice v průběhu několika period zanikne a proud se ustálí na normální hodnotě proudu transformátoru naprázdno, ale k vypadnutí rychlých pojistek to stačí.

Na primární straně je proto třeba používat pomalé tavné pojistky nebo jističe s charakteristikou „G“ (pro ochranu přístrojů).

Montáž a chlazení

Provoz při jmenovitém zatížení je možný až do maximální teploty okolí 40°C a do výšky 1000 m nad mořem.

Při montáži do krytu nesmí vnitřní teplota od vlastního ohřevu transformátoru, eventuálně od dalších společně namontovaných spotřebičů, překročit 40°C. Pokud okolní teplota překračuje 40°C je nutno regulační transformátor buď chladit pomocí ventilátoru, nebo je nutno pro každé zvýšení teploty o 10°K snížit hodnotu jmenovitého proudu o 20%.

Údržba

Údržba transformátorů se omezuje na odstraňování nečistot na kontaktové dráze a kontrole bezchybného provozu sběrače proudu.

V intervalu 6 měsíců (podle provozních podmínek v delším nebo kratším intervalu) je třeba na regulačním transformátoru provádět následující úkony:

- Prach na kontaktní dráze je třeba odstranit pomocí štětce nebo vyfoukáním.

- Kontaktní dráhu je možno otřít hadříkem napuštěným lihem. Černé nebo lesklé stopy na kontaktní dráze v místech, kde se dráhy dotýká uhlíkový snímač, nejsou na závadu. Vrstvu oxidů, vzniklou na kontaktní dráze přetížením nebo od agresivní atmosféry, je možno odstranit jemným smirkovým papírem.

- Uhlíkový snímač sběrače nesmí mít porušen kruhový tvar a musí se při pohybu sběrače volně otáčet.

- Nekruhové, poškozené nebo zablokované uhlíkové snímače je nutno vyměnit.

- Uložení uhlíkového snímače sběrače se nesmí mazat !


Přípustné přetížení v režimu krátkodobého zatížení v % jmenovitého proudu

Opakované přetížení je přípustné teprve po úplném vychladnutí vinutí transformátorukruhove-regul_m1fd0e2fd