Jednofázové transformátory URST - univerzální, více odboček vstupního napětí


Všeobecně:

 Použití univerzálních transformátorů se doporučuje zvláště tam, kde by „normální“ transformátory z důvodu požadavku na omezené možnosti skladování a co největší variabilitu nebyly vhodné.

 Řady napětí:
 Vstupní napětí (přepínatelné na svorkách):
 AC 200/220/230/250/270/280/330/350/370/380/390/400/420/430/440/450/470/490/500/550V 
Výstupní napětí (přepínatelné na svorkách): 
AC 115/230V nebo AC 21/24/30//42/48/60V 
Transformátory je možno provozovat v paralelním nebo sériovém zapojení ve shodě se schématem zapojení uvedeném na štítku. 

Zvláštní přednosti řady URST 
- Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
-  Variabilní vstupní napětí (200....550V)
-  Rozšířený rozsah sekundárních napětí
-  Kompaktní provedení při nízké hmotnosti 
- Omezené celkové ztráty díky vysoké účinnosti 
- Nadprůměrně vysoký výkon při krátkodobém chodu 
- Vysoké využití výkonu v poměru k objemu transformátoru 
- Vysoká stabilita napětí díky nepatrnému úbytku napětí mezi chodem naprázdno a při zatížení.
- Transformátory od 130VA jsou chráněny proti zkratu svorek izolačními vložkami 
- Dostatečné tepelné rezervy, transformátory je možno zatěžovat plným proudem i při 60°C/B 

Provedení: 
Otevřené stacionární provedení, pro vestavbu do přístrojů a montáž v suchých prostorách, oddělená vi­nutí.
Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům s připojením šrouby nebo plochými zástrčkami
2,8 x 0,8mm do 5A a 6,3 x 0,8mm do 20A.
Ploché zástrčky 2,8 x 0,8mm smí být podle DIN 46249 zatěžovány pouze do 5A, zástrčky 6,3 x 0,8mm jen do 20A.
Svorky jsou chráněny proti dotyku hřbetem ruky nebo prstem podle UVV (BGV A3).
 IP00, třída izolace E, teplota okolí 40°C (ta40°C/E).


Zobrazit plný náhled tabulky                                                                 Skladované typy. l Technické změny vyhrazeny.