Jednofázové transformátory REST - různá napětí, výkon 20 - 500kVA
Obecně:
Pravoúhlé pakety jádra našich jednofázových jádrových transformátorů vysokého výkonu jsou sestaveny ze střídavě vrstvených pásových plechů s nízkými ztrátami. Vinutí jsou spolu s jádrem vakuově impregnovány a následně v sušící peci vypáleny.Po elektrické stránce jsou transformátory navrženy tak, aby dosahovaly nejvyšší možnou účinnost a aby pracovaly hluboko pod hranicí oteplení, kterou připouští norma VDE. Solidní návrh zaručuje téměř
neomezenou životnost i při výskytu přetížení.

Provedení:
Otevřené stacionární svislé provedení, pro vestavbu do přístrojů a montáž v suchých prostorách, oddělená vinutí, přívody robustními řadovými svorkami (do 360A), sběrnicemi nebo kabelovými oky
(rozměry nejsou uvedeny).
IP00, třída izolace F, teplota okolí 40°C (ta40°C/F).
Transformátory vyšších výkonů jsou projektovány jednotlivě a z toho důvodu níže udané rozměry a váhy představují pouze
současně platný stav. Změny jsou vyhrazeny.

Všechny typy je možno dodat také jako jednofázové autotransformátory. (Výpočet je uveden v kapitole „Autotransformátory“ v oddíle „Všeobecně“).

*V závislosti na provedení a druhu vinutí pro zvláštní proudy se mohou všechny rozměry, zejména rozměrb zvětšit až o 100mm. Rozmístění upevňovacích otvorů na dotaz! Tyto rozměry se mohou v závislosti natloušťce v průběhu výroby měnit.Typ


Zobrazit plný náhled tabulky                     Krátké dodací lhůty. l Vyšší výkony na dotaz. l Technické změny vyhrazeny.